ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
  Κυβερνητικά     Διάφορα     Συγκοινωνίες

ΚΕΠ   ΟΤΕ, Τηλεφωνικός Κατάλογος   Ο.Α.Σ.Α.
ΑΣΕΠ   Κοινωνικός Τουρισμός   Διεθνής Αερολιμένας
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης         Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Υπουργείο Παιδείας         Τράμ ΑΕ
Εθνικό Τυπογραφείο         Μετρό Αθηνών
Γενικό Λογιστήριο του κράτους         Προαστιακός
ΙΚΑ         ΚΤΕΛ
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης         Ακτοπλοϊκές εταιρίες
Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα         Ακτοπλοϊκά δρομολόγια
Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης         ΟΣΕ
Συζευξη            

    
          
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ