ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

  Προϊστάμενος: Γιαννούλα Λόξα - Μπέλεχα
Γραφείο 101 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.
+30 210 772 1906
FAX +30 210 772 2232
Email:ioanna@central.ntua.gr

 

  Γεωργίου Ιωάννης (αποσπασμένος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.
FAX +30 210 772 2232
Email:

 

  Ζάχου Ράνια
Γραφείο 102 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 1506
FAX +30 210 772 2232
Email:raza@central.ntua.gr

 

  Καώνη Αλεξάνδρα
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 1908
FAX +30 210 772 2232
Email:marianne@central.ntua.gr

 

  Κωστακοπούλου Ευαγγελία
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 1914
FAX +30 210 772 2232
Email:evakosta@central.ntua.gr

 

  Λάγιου Αικατερίνη
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 1184
FAX +30 210 772 2232

 

  Μεσιακάρη Ασπασία
Γραφείο 102 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 2239
FAX +30 210 772 2232
Email:mesiaspa@central.ntua.gr

 

  Παπασπύρου Λαμπρινή
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:.+30 210 772 3901
FAX +30 210 772 2232
Email:lamprini@central.ntua.gr

 

  Σταθοπούλου Ρωξάνη
Γραφείο 103 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 4160
FAX +30 210 772 2232
Email:roxanne.stath@gmail.com

 

  Τζιράκης Ευάγγελος (αποσπασμένος στην Κρήτη)
Γραφείο 102 - κτ. Διοίκησης (Ζ), 1ος όροφος
Τηλ:. +30 210 772 2155
FAX +30 210 772 2232
Email:vtziraks@central.ntua.gr

 

    
          
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ