Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

           

Α Λ Λ Ε Σ   Α Ι Τ  Η Σ Ε Ι Σ

Τελευταία Ενημέρωση όλων των αιτήσεων:07/02/2011

 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα έντυπα έχει προστεθεί η ημερομηνία και ο Αρ. Μητρώου. Πρόκειται για τον 5ψήφιο αρ. μητρώου κάθε εργαζομένου ο οποίος ταυτίζεται με τον αρ. μητρώου μισθοδοσίας που αναγράφεται στο Ατομικό Εκκαθαριστικό Εργαζομένου στη θέση πριν από το ονοματεπώνυμο του.

Η συμπλήρωσή του αρ. μητρώου στις αιτήσεις είναι υποχρεωτική!

 

 
  Τα έντυπα των αιτήσεων υπάρχουν σε δύο μορφές:

α) αρχεία WORD τα οποία μπορείτε να τα σώσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία ηλεκτρονικά, και

β) αρχεία PDF τα οποία μπορείτε να τα τυπώσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα τις αιτήσεις σας.

Σε κάθε περίπτωση η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο στο Πρωτόκολλο.

 

 
  Αρχεία Word  Αρχεία  PDF    
    Υπεύθυνη Δήλωση  
  Ανάκληση Αίτησης (εκτός των αιτήσεων αδειών απουσίας για τις οποίες υπάρχει άλλο έντυπο στη ιστοσελίδα Άδειες Απουσίας)  
  Αίτηση Χορήγησης άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού έργου με αμοιβή  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Ιδιότητας  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών  
  Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού για Δάνεια  
  Αίτηση Απόσπασης σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία η ΝΠΔΔ  
  Αίτηση Μετάταξης σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία η ΝΠΔΔ  
    Αίτηση εσωτερικής μετακίνησης σε άλλη Υπηρεσία του Ε.Μ.Π.  
  Αίτηση Μετάταξης υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας λόγω κτήσης τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας  
  Αίτηση Μετάταξης υπαλλήλου σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας  
  Αίτηση Παραίτησης Μόνιμου Υπαλλήλου  
  Αίτηση Οριστικής Παραίτησης Μόνιμου Υπαλλήλου  
  Αίτηση Παραίτησης ΙΔΑΧ  
  Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού  
  Αίτηση Αναγνώρισης Διδακτορικού  
  Αίτηση κατάθεσης στοιχείων που αφορούν  τίτλους σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα ή δεξιότητες ώστε να συμπεριληφθούν στο προσωπικό μητρώο.  
  Αίτηση αλλαγής ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών στοιχείων  
  Αίτηση έκθεσης αξιολόγησης  
  Αίτηση Γενικού περιεχομένου