Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Τελευταία Ενημέρωση όλων των αιτήσεων: 07/2/2011

 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα έντυπα έχει προστεθεί η ημερομηνία και ο Αρ. Μητρώου. Πρόκειται για τον 5ψήφιο αρ. μητρώου κάθε εργαζομένου ο οποίος ταυτίζεται με τον αρ. μητρώου μισθοδοσίας που αναγράφεται στο Ατομικό Εκκαθαριστικό Εργαζομένου στη θέση πριν από το ονοματεπώνυμο του.

Η συμπλήρωσή του αρ. μητρώου στις αιτήσεις είναι υποχρεωτική!

 

  Σύμφωνα με την από 19/01/2009 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, τα αιτήματα χορήγησης αδειών θα πρέπει στο εξής να υποβάλλονται σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και στην επιλογή ΜΟΝΙΜΟΣ / ΙΔΑΧ να σημειώνετε ένα από τα δύο.

Τα υποδείγμτα των αιτήσεων αδειών υπάρχουν σε δύο μορφές:

α) αρχεία WORD τα οποία μπορείτε να τα σώσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία ηλεκτρονικά, και

β) αρχεία PDF τα οποία μπορείτε να τα τυπώσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα τις αιτήσεις σας.

Σε κάθε περίπτωση η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ στο Πρωτόκολλο.

 

  Αρχεία Word Αρχεία  PDF  

    Σχετικά Άρθρα & Εγκύκλιοι

  Αίτηση χορήγησης κανονικής  άδειας  Άρθρο 48
  Αίτηση χορήγησης υπόλοιπου κανονικής  άδειας προηγούμενου έτους  Άρθρο 48
  Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου Άρθρο 50
  Αίτηση χορήγησης άδειας πένθους Άρθρο 50
  Αίτηση χορήγησης άδειας εκλογών Άρθρο 50
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.19/1555/οικ.21192
  Αίτηση χορήγησης άδειας δικαστηρίου Άρθρο 50
  Αίτηση χορήγησης άδειας αιμοδοσίας Άρθρο 50
  Αίτηση χορήγησης άδειας μηχανογραφικής (Η/Υ) Άρθρο 50
  Αίτηση χορήγησης άδειας κυοφορίας Άρθρο 52
  Αίτηση χορήγησης άδειας λοχείας Άρθρο 52
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής Άρθρο 53
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής 3 Μηνων (για 3ο παιδί και άνω) Άρθρο 53
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής στον πατέρα με σύζυγο στον Δημόσιο Τομέα Άρθρο 53
  Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής στον πατέρα με σύζυγο στον Ιδιωτικό Τομέα (εξαρτημένη μισθωτή εργασία, άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας) Άρθρο 53
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346(παρ.10)
  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής  άδειας Άρθρο 55,
 Άρθρο 56
  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής  άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με Υπ. Δηλ. πριν η μετά από αργία η ανάμεσα σε δύο (2) αργίες ή ημέρα Δευτέρα

 

Άρθρο 55
  Αίτηση χορήγησης άδειας επιμόρφωσης (σεμινάρια, συνέδρια κλπ Άρθρο 59
  Αίτηση χορήγησης άδειας για επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ  
  Αίτηση χορήγησης άδειας εξετάσεων  (Φοιτητική) Άρθρο 60
  Αίτηση χορήγησης άδειας σχολικής παρακολούθησης (Γονική) Άρθρο 53
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684
  Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής  άδειας Άρθρο 58
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346(παρ.6)
ΦΕΚ 315/27-2-2008
  Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών  Άρθρο 51
  Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών  για ανατροφή παιδιού Άρθρο 51, Άρθρο53
  Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής  άδειας  
         
  Αίτηση ανάκλησης άδειας  
  Αίτηση χορήγησης άδειας κίνησης εκτός έδρας  
  Αίτηση Γενικού περιεχομένου